Το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo απέκτησε από την TUV Austria την πιστοποίηση Covid Shield – Επίπεδο Principal*.

Μέσω της πιστοποίησης αυτής διασφαλίζεται και ενισχύεται η λειτουργία του Metropolitan Expo, ως του μεγαλύτερου, πλέον σύγχρονου και ασφαλούς εκθεσιακού κέντρου στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Βασικό στόχο του Metropolitan Expo συνεχίζει να αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία τόσο των εκθετών, όσο των επισκεπτών, καθώς και όλου του προσωπικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υποδομές και τις υπηρεσίες του, όπως βεβαιώνεται με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Σε συνέχεια και της επίσημης ανακοίνωσης της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του κλάδου των εκθέσεων, από 1η Ιουλίου 2020, το Metropolitan Expo ανταποκρινόμενο πλήρως στις νέες συνθήκες, θέτει ως βασική του προτεραιότητα την επιτυχημένη διεξαγωγή όλων των φιλοξενούμενων εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων, σε ένα απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

* Η πιστοποίηση TUV AUSTRIA COVID SHIELD – Επίπεδο Principal καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες η ATHENS METROPOLITAN EXPO A.E. εφαρμόζει. Με την πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζεται ότι το εκθεσιακό κέντρο διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, πόρους και τις υποδομές για την πρόληψη και αποφυγή οποιαδήποτε εισροής και εξάπλωσης του κορωνοϊού, στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου.