Ωράριο Λειτουργίας

Medexpo

26 – 29 Απριλίου 2018

Ώρες προσέλευσης του κοινού
10.00 – 20.00