Προς τους εκθέτες, επισκέπτες, συνέδρους, ομιλητές, τα ΜΜΕ, τους προμηθευτές και όλους τους εμπλεκόμενους με την έκθεση MEDWOOD 2020

Δίνοντας τη δέουσα προσοχή και κατόπιν συνεννόησης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η MEDEXPO ΑΕ, εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης του coronavirus (COVID-19) και λόγω της δυσκολίας στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των εμπλεκομένων, αποφάσισε να μεταθέσει χρονικά την έκθεση MEDWOOD 2020 σε νέες ημερομηνίες.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της MEDWOOD 2020 είναι:
Παρασκευή 25 έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Με περισσότερους από 8.000 συμμετέχοντες από 15 διαφορετικές χώρες, η MEDWOOD αποτελεί το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για το ξύλο, το σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τον κατασκευαστικό τομέα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ως εκ τούτου λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των εκθετών και των επισκεπτών μας, τους εργαζομένους και φυσικά τον τοπικό πληθυσμό.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη έκθεση.